menusearch
1taei.com

اصول یازده گانه تمرینات ,

جستجو
۱۳۹۶/۳/۱۳ شنبه
(0)
(0)
اصول یازده گانه تمرینات
اصول یازده گانه تمرینات

اصل اضافه بار  

برای موفقیت بیشتر، تمرینات باید به گونه ای طرح شوند که عضلات تحت  اضافه بار قرار گیرند ؛ یعنیعضله با بیش از مقاومت های عادی تمرین کند .

همزمان با انطباق بدن با این بار اضافی ، بر مقدار مقاومت
افزوده می شود و با تغییر شدت ، زمان یا تعداد جلسات تمرین ، مقدار بار اضافی مشخص و

تنظیم میشود .

اصل اضافه بار تدریجی

ورزشکاران تنها هنگامی به سازگاری فیزیولوژیکی با اصل اضافه بار می رسند که افزایش تدریجی اضافه باررا رعایت کنند . اگر بار تمرین به سرعت اضافه

شود ، بدن نمی تواند با فشار تمرین سازگار شود . کنترل
دقیق بار تمرین شما را مطمئن می کند علاوه بر پیشرفت مداوم ، از خطرات تمرین زیاد نیز مصون

بمانید .
 


اصل انطباق

تمرین بنابر مقاومت هایی که بر اساس اصل اضافه بار تعیین می شود ، تغییراتی در بدن ایجاد می کند که اینپدیده را در اصطلاح  انطباق  می نامند .

اصل انطباق  یا  سازگاری ، به سازگاری هایی
فیزیولوژیکی اشاره می کند که نتیجۀ آنها بهبود قلبی تنفسی ، کسب قدرت و استقامت و همچنین تقویت  

استخوان ها ، رباط ها ، تاندون ها و بافت همبند در ورزشکاران است .


اصل ویژگی تمرین

تمرین برای هر رشته ورزشی ، باید خاص آن رشته باشد. 

اصل برگشت پذیری

اگر تمرینات را به گونه منظم پی نگیرید ، آمادگی خود را از دست خواهید داد .مربیان باید برنامه های تمرین را به گونه ای طراحیکنند که آمادگی به دست آمده ،

در طول سال و به ویژه در
فصل استراحت حفظ شود . برای مؤثر بودن تمرین ، مربی باید رابطۀ بین سازگاری ، اصل اضافه بار و قانونبازگشت پذیری را درک کند .

افزایش آمادگی جسمانی ، نتیجه مستقیم ارتباط صحیح بار تمرینی و استراحت
است .


اصل تداوم تمرین یا تمرین دراز مدت

هدف اصلی این اصل این است که تمرینات به گونۀ مستمر و دراز مدت به انجام برسد و بدون دلیل قطع نشود زیرا طبق اصل بازگشت پذیری ، با قطع تمرینات که

در برنامه پیش بینی نشده باشد ، در مدت کمی درصد
بالایی از توانایی های به دست آمده مانند استقامت ، قدرت و انعطاف از دست می روند .

ورزشکاران اثر
تمرین درازمدت را با رعایت اصل اضافه بار و مقاومت فزاینده تجربه می کنند؛ این امر به سهم خود بهبود تدریجی متغیرهای فیزیولوژیک را به همراه

دارد و موجب ارتقای سطح عملکرد ورزشکاران می شود .


اصل تنوع تمرین

برنامه های تمرین باید متنوع باشند تا علاقۀ ورزشکاران از میان نرود و ملالت به جای آن ننشیند . مفاهیم کار استراحت  و  سنگین آسان ، دو مفهوم اصلی از تنوع

هستند؛ به عبارت دیگر ، ترکیب
تمرینات باید به گونه ای طرح شود که پس از دوره کار ، استراحت باشد و تمرین آسان ، بی درنگ پس ازتمرین سنگین باشد . شایان

ذکر است که مربیان به آسانی می توانند با تغییر نوع تمرینات ، شیوۀ اجرا و جای
تمرین ، اصل مذکور را در برنامۀ تمرینی خود رعایت کنند .


اصل تفاوت های فردی

واکنش ورزشکاران به تمرینات مشابه ، متفاوت است . وراثت،بلوغ،غذا،خواب ،سابقه تمرینی و دیگر عوامل فردی و محیطی بر توانایی ورزشکاران و نگرش

آنان به تمرین اثر می کند؛ بنابراین انتظار واکنش یکسان از آن ها ، چندان صحیح نیست . بنابراین ، هیچ برنامه ای با عنوان  برنامه تمرینی همگانی مطلوب 

نیست که با بهترین
نتیجه برای همگان و به گونۀ یکسان همراه باشد . شناخت یک مربی ، باید در زمینه های مختلفی بوده ، دربرگیرندۀ عوامل متعددی باشد

که بر طرح تمرین ورزشکار خاص اثر کنند.
 


اصل مشارکت ورزشکار در تمرین و برنامه ریزی 

نتایجی که یک ورزشکار به دست می آورد ، محصول تلاش های او و مهارت مربی اوست . این اصل ، بدینمعنی است که برای مؤثر بودن یک برنامۀ تمرینی،

ورزشکار باید فعال و مشتاق در به انجام رسیدن آن شرکت
کند . شرکت مؤثر در تمرین، موجب می شود که ورزشکار در همۀ مراحل آیندۀ ورزشی خود ، نتایجی

همراه
با موفقیت به دست آورد ؛ بنابراین اگر با ورزشکار در برنامه ریزی مشارکت کنید ، می توانید برنامه ایمنطقی تر و عملی تر را با توجه به شرایط ورزشکار

طرح کنید و چون خود ورزشکار در تدوین آن همراهی
کرده است ، در اجرای آن جدی تر بوده، امکان موفقیت و پیشرفت او بیشتر است .


اصل گرم کردن سرد کردن

در هر جلسه تمرین ، باید زمانی برای  گرم کردن و سرد کردن در نظر گرفت .

اصل اعتدال

اعتدال در عوامل تمرین، راز موفقیت پایدار است . در چارچوب خاصی تمرین کنید و از روابط اجتماعیمناسب و همچنین به انجام رسیدن تعهدات خانوادگی و

تکالیف درسی ورزشکاران جوان خود مطمئن شوید . به
یاد بسپارید که ورزشکاران در پی فرصت هایی هستند که علاوه بر پیشرفت ، موجب تفریح آن ها شوند .

افراط
در تمرین آمادگی جسمانی، بیش از هر چیز دیگرموجب ملال ورزشکاران می شود .

telegram
شاید شما نظری داشته باشید
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر